Aktiviteter  

Frivilligcentrets kerneydelser


1. Sekretariat for uddeling af § 18-midler

herunder udarbejde håndbog over frivillige foreninger/organisationer i Haderslev Kommune

2. Foreningsservice
 • Udlån af lokaler
 • Kontorhjælp
 • Lån af kopimaskine
 • Faglig sparring

3. Formidling af frivilligt arbejde
 • Matchning/henvisning
 • Hjælpe foreninger/organisationer med at skaffe frivillige
 • Annoncere via hjemmesiden.dk

4. Projektvugge
 • Hjælpe til opstart af nye foreninger/projekter
 • Hjælp til ansøgninger - økonomiske midler
 • Kontorservice til nye foreninger/projekter

5. Borgerservice
 • Rådgivning og vejledning
 • Besøgstjeneste

6. Netværksdannelse


FrivilligCenter Haderslevs formål er at styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde i Haderslev, at opbygge et tæt samarbejde, samt at sikre en åben og kontinuerlig dialog indbyrdes mellem de frivillige sociale foreninger/organisationer.