Støtteforeningen for HospiceSønderjylland  


Formand:

Jan Petersen
Ribelandevej 130
6100 Haderslev
Telefon: 29879000
E-mail: Skriv e-mail
Hjemmeside: www.støtteforeningen-hospicesønderjylland.dk

Formål
Foreningens primære formål er at tilvejebringe det økonomiske grundlag for driften af det frivillige arbejde på HospiceSønderjylland.
Foreningen er i færd med at oprette en kapital, som ved sit afkast i fremtiden skal kunne fanansiere arbejdet. Ved årsskiftet 2007/08 er vi kommet så langt, at der allerede er sikkerhed for de første 45.000 kr. på årsbasis.
Der arbejdes med et årligt budget på 125.000 kr.

Aktiviteter
Foreningens aktiviteter på det frivillige område består som følge af ovennævnte formål i at skaffe det nødvendige grundlag for arbejdet. Det gøres foreløbig ved at søge diverse fonde, private donationer og ved at rette henvendelse til det offentlige om at få del i de midler, som hvert år afsættes hertil.
Foreningen søger om tilskud i hele det gamle sønderjyske amt og af sønderjyske menighedsråd og har de gange, vi har henvendt os givet betydelige støttebeløb til arbejdet.