NEFOS Haderslev  


6100 Haderslev
 

Kontakt:

Hjemmeside: www.nefos.dk

Formål
Støtte og rådgive efterladte og pårørende til mennesker, der har taget livet af sig eller truer med at gøre det eller med at skade sig selv, så de ikke selv eller deres familie vælger selvmord som en mestrings-strategi.
At være sparringspartner for fagpersoner, der arbejder med selvmordsramte.

Aktiviteter
Efter den første kontakt aftales et videre forløb, hvis den, der henvender sig er interesseret.
Som hovedregel tilbydes 5 individuelle samtaler. Samtalerne kan enten foregå personligt eller pr. telefon.
Tilbud om efterfølgende gruppedeltagelse (grupper for efterladte / grupper for pårørende).

Antal frivillige i foreningen: 20