HAB frivillighedsråd  

Varbergvej 60
6100 Haderslev
 

Kontakt: Palle Agø
Telefon: 20269263
E-mail: Skriv e-mail

Formålet med frivillighedsrådet er:
  • at favne og repræsentere det frivillige arbejde i HAB
  • at synliggøre det frivillige arbejde og aktiviteter - dels så man som beboee kan se, hvilke beboelsesaktiviteter der er i HAB; dels så ildsjælene kan se, hvor de kan "gøre en forskel".
  • at bistå med råd og vejledning, hvis beboere ønsker at igangsætte en aktivitet eller blotønsker at deltage i en sådan,
  • at fremme det frivillige arbejde og det deraf følgende øgede sociale samspil blandt beboerne i HAB og det omkringliggende samfund.
  • at understøtte de frivillige i deres udvikling som inspiration for andre.
  • at bistå med ansøgning om eksterne midler til igangværende eller nye projekter/aktiviteter.
  • at sætte klare mål for det frivillige boligsociale arbejde
  • at fungere som bindeled mellem den frivillige indsats og organisationsbestyrelsen.