Bliv medlem  


De foreninger, der ønsker at være tilknyttet Frivilligcentret, kan tegne et medlemskab

Medlemskontingentet udgør 200,- kr. årligt

Medlemskabet giver ret til
  • At låne lokaler
  • Lån af kopimaskine
  • Formidling af frivillige
  • Hjælp til oprettelse/ændring/fornyelse af CVR.nr.
  • Hjælp til opstart af ny forening samt faglig sparring til eksisterende forening
  • Hjælp til netværksdannelse mellem foreninger
  • Stemmeret ved Frivilligcentrets repræsentantskabsmøde

Det er ikke en betingelse at være medlem for at ansøge om § 18-midler.

Medlemskontingentet kan indbetales kontant til kontoret eller via netbank.

Ring og hør nærmere tlf. 73 52 20 39.