Hvis nyhedsbrevet ikke vises korrekt, så klik her

Nyhedsbrev marts 2014  

Kære foreninger  

Hermed en præsentation af en ny samarbejdsaftale imellem Kvickly og Frivilligcenter Haderslev. Kvickly har for øjeblikket et slogan "Vi tager ansvar", som de gerne ser rækker ud over daglige forbrugsgoder. Vi har derfor fået en henvendelse omkring et samarbejde, hvor vores foreninger får mulighed for en stand i butikken en uge ad gangen, hvor den enkelte forening kan præsentere sig og fortælle om formål og indsatsområder. Se vedhæftede aftale!

Det er meget vigtigt for os, at I som foreninger melder tilbage hertil, hvorvidt I har en interesse i at stå i butikken. Som I kan læse er det ikke meningen, at standene bemandes hver dag, men måske et par gange i løbet af ugen, ligesom det kan være praktisk, at man lige kigger forbi mht materialer m.v. Det er Frivilligcentrets opgave at fordele ugerne imellem jer, og vi går i første omgang efter at komme i gang efter påske og at have udfyldt en kalender 3 måneder frem, d.v.s. at vi skal have 12-14 foreninger sat i system før vi går i gang. Når I melder tilbage skal I være opmærksomme på om det er bestemte uger jeres evt. landsorganisation har kampagne, som der kan kobles til. Vi vil så herfra strække os til det yderste for at få det til at gå op.

Når I melder til, skal vi have et logo eller kendetegn medsendt i et format, der kan bruges i Kvicklys annoncer, hvor de uge for uge vil bekendtgøre, hvilken forening man kan møde i butikken. Vi vil også gerne have et meget præcist og kort formuleret formål medsendt. Kvickly vil forsøge at lave et banner til butikken for at tydeliggøre standen. Den første tilmeldingsfrist sætter vi til 3. april vi vil så udarbejde det første forløb. Ring til os, hvis I er i tvivl. Det skal lige køres i gang, men mulighederne er unikke, hver uge er der over 25.000 personer igennem kasserne.

Medlemskab af Frivilligcenteret er en forudsætning for at deltage i ovenstående. Vi har enkelte foreninger, der ikke lige har det med kontingentet på plads. Det får I så nu.

Måske er aftalen med Kvickly mest for byens foreninger. Når vi er kommet godt i gang, vil vi herfra forsøge os med en lignende aftale i Vojens og Gram,der kan fungere i ugerne omkring Frivillig Fredag for de lokale foreninger.

Medlemsskabet er også en forudsætning for deltagelse i vores repræsentantskabsmøde d. 27. marts i Hammelev Forsamlingshus. Vi håber på mange flere tilmeldinger til mødet, der jo er vores øverste myndighed her i huset. Hellere en for sen tilmelding end ingen!

§ 18 midlerne kan søges frem til 28. april, enkelte har fået oplyst d. 30., men den dag skal vi helst være færdige med at tælle sammen og kopiere, så vi holder os til d. 28. Ansøgningsskemaet ligger på hjemmesiden.

Om skyld og skam. Palle Gerlach, past.emer. og prof. rådgiver i netværket for selvmordsramte (Nefos) har et tilbud om undervisning for alle frivillige med samtaler med kriseramte tirsdag d. 1. april 2014, kl. 16.30-19.00.
Skam- og skyldfølelse præger ofte efterladte og pårørende til mennesker med selvmordsadfærd. Og de samme følelser spiller ind i forhold til mennesker i livskriser. Hvordan skal vi som frivillige rådgivere og samtalepartnere forholde os i kontakten til kriseramte mennesker med skam- og skyldfølelse.

Vi vender tilbage omkring Frivilligfest og butiks adoption af foreninger inden så længe.

Rasmus Hejsel


Samarbejdsaftale