Nyhedsmail foråret 2015  

Det sidste nye er Frivilligcenterets repræsentantskabsmøde i Hammelev Forsamlingshus d. 26. marts. Den første del af mødet hørte vi Gert Helenius fra Haderslev Erhversråd, der satte fokus på, hvad vi kan være stolte af i Haderslev Kommune. Han opfordrede os til at huske den gode fortælling - også når det drejer sig om det frivillige, sociale arbejde.

På selve repræsentantskabsmødet var der opbakning til både beretning og regnskab. Det sidste viser et beskedent underskud på knap 9.000 kr. ud af en omsætning på godt en million. Et fint "non profit" resultat i forhold til aktiviteterne i vores hus.
Hverken vores formand Inga Jensen eller Per Strauss kunne fortsætte i bestyrelsen i henhold til vores vedtægter og trådte ud af bestyrelsen sammen med Torben Stricker, der ikke ønskede genvalg. Nyvalgt blev Vagn Meck, Ældresagen, Valborg Friedrichsen, Røde Kors Besøgstjeneste i Vojens og Lars Østerbye, Familienetværket Røde Kors Haderslev. Palle Gerlach fra foreningen Nefos blev suppleant sammen med Asta Freund fra Kræftens Bekæmpelse. Forlods havde Selvhjælp Haderslev udpeget Anne Marie Gorritzen som afløser for Marianne Hansen og Lone Ravn som suppleant.

Der er netop afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Vera E. Bonde, Selvhjælp Haderslev blev valgt til formand og Vagn Meck næstformand. Udover de nævnte sidder Christian Ebsen, Bussens Venner og Elly Pedersen, OK-klubben også i vores bestyrelse.

Der er tid at søge § 18-midler, ansøgningsfrist d. 27. april. Skemaer findes på vores hjemmeside. Hvis ikke der ligger regnskaber eller redegørelser for de tildelte midler i 2013 i jeres mappe er det på høje tid. De hurtige har allerede redegjort for tildelte midler i foråret 2014.

Enkelte foreninger glemmer at betale kontingentet på de 200 kr - også det vil vi gerne have på plads. Giv os gerne besked, hvis I vælger ikke at fortsætte medlemsskabet.

Ikke flere sure opstød. Udvalget for Sundhed og Forebyggelse har netop afholdt møde med alle de patientforeninger vi har i kommunen. Det var et rigtigt godt initiativ, som foreningerne satte stor pris på. En del af de ønsker, foreningerne kom med, ligger lige til højrebenet for os, og vi vil sammen med den kommunale frivillighedskoordinator, Kim Callesen, finde ud af, hvem der gør hvad. Mødet afslørede også, at ikke alle kender de muligheder vi rent faktisk allerede har mht. etablering af netværk, fælles kurser m.v. Vi vil godt gentage, at vi ikke er bedre end de idèer, vi får at arbejde med.

Trappeliften til 1. sal er nu en realitet. Der mangler en smule rampe i galvaniseret stål, men det ændrer ikke funktionen. Vi synes selv den er velfungerende, dog har enkelte brugere forslag til forbedringer. Foreløbig samler vi erfaringer og vi vil sammen med kommunen overveje, om der er mulighed for at gøre det endnu bedre. Det er ikke vores forventning, at en kørestolsbruger alene kan bruge liften. Enten er der andre foreningsmedlemmer, der kan hjælpe, eller møder må afholdes på tidspunkter, hvor vi eller Selvhjælp er på kontoret.

Med ønsket om et dejligt forår
Helga og Rasmus