Nyhedsbrev efterår 2015  

"Et samfund kan være så stenet,
at alt er en eneste blok
og indbyggermassen så benet,
at livet er gået i chok.

Og hjertet er helt i skygge,
og hjertet er næsten hørt op,
til nogen begynder at bygge
en by, der er blød som en krop."
 

Det er Johannes Bertelsen fra Frivillig Forum, der citerer Inge Christensens vers fra 1969 i et indlæg, hvor han laver en karakteristik af konkurrencesamfundets fokus på rentabilitet og økonomi på bekostning af civilsamfundets fokus på de mere bløde værdier, hvor også frivilligheden befinder sig.

Frivillighed og store hjerter hører sammen. For øjeblikket ser vi det på Modtagecentret for flygtninge på det tidligere Haderslev Sygehus, hvor rigtig mange føler at der skal gøres noget for de flygtninge, der kommer hertil. Man kunne kalde det for spontan frivillighed (facebook frivillighed!!) der udspiller sig ved, at man er ekstrem velmenende i øjeblikket, men ikke så meget overvejer, hvorvidt ressourcerne rækker til et længere træk.

På Frivilligcenteret arbejder vi nærmest med dets modsætning, hvor vi holder fast i, at foreningerne er rygraden i frivilligheden, og at den har svært ved at fungere uden en overordnet målsætning og struktur. Blot skal man ikke tage fejl af den velvilje og energi, der ligger i den spontane frivillighed, men på en eller anden måde få den omsat til gavn for de grupper, der kalder på den.

Midt imellem ligger så ad hoc frivilligheden, hvor man engagerer sig i et bestemt projekt - måske en gang om året og oplever kammeratskab og sammenhold i den sammenhæng. Det kunne være Jazzfestivallen, Stafet for Livet, Kløften eller noget helt andet. Det er en form for frivillighed vi øver os på at bakke op omkring.

På Modtagecenteret repræsenteres den spontane frivillighed af Venligboerne og den mere langsigtede af Røde Kors . Derudover er der en række foreninger, der byder ind og tager et mindre ansvar. De frivillige har to opgaver, dels en cafè med "hjemlig hygge", kaffe og kage, dels en genbrugsbutik, hvor der uddeles tøj efter et sindrigt system, hvor få får meget og færre for lidt og hvor ingen får mulighed for at profitere på tøjet. Herfra kender vi mest til indsatsen fra Røde Kors, der gør en kæmpe forskel for asylanterne, som de kaldes. Både Røde Kors og Venligboerne kan bruge ekstra hænder, så kom endelig på banen, hvis I har kræfter til mere.

Der er ansøgningsfrist til § 18-midler d. 26. oktober. I kan finde ansøgningsskema og vejledning på www.frivilligcenter.dk eller komme forbi.

Tirsdag d. 20. oktober er der opstart af en ny lektieklub (og ikke lektiecafè, fordi sådan en har man på alle skoler) i Varbergparken, hvor 7 frivillige står klar - endda med to vikarer på sidelinien - til at tage imod områdets børn, der trænger til en håndsrækning i dansk og matematik og voksenhed og meget andet. Det er spændende, også fordi flere af de frivillige selv har fået succes igennem den tidligere lektiecafè, der har gjort en stor forskel og sendt flere elever med indvandrerbaggrund på universiteter og andre uddannelser. Det er et stærkt hold, der nu begynder forfra.

Vores bestyrelse har netop evalueret Frivilligfesten på Gravene. Næste år skal der være lidt med dybde i foredrag og lidt mindre bid i flütene, der blev en udfordring for kniv og tandsæt. Helt overordnet en dejlig aften med god musik, gode sange og god logistik. Tak til alle jer, der deltog og gjorde det sjovt at arrangere.

Helga / Rasmus