Nyhedsbrev Julen 2015  


 

Lige de sidste hilsener i dette år. Vejret er lunt og vådt, der er for lidt sne, alligevel skal vi tænde for fjernsynet for rigtig at blive i dårligt humør. I Frivilligcentret møder vi så mange folk med overskud til langt mere end sig selv, at det er en fornøjelse. Og så var der jo også en god nyhed for nylig, den verdensomspændende aftale for miljøet. Med en lettere omskrivning, et lille skridt for miljøet, men et stort skridt for menneskeheden.

Vores bestyrelse har sammen med et par politikere bevilliget de sidste § 18 midler, godt 500.000 kr. blev fordelt til ca. 75 foreninger. Der blev skelet meget til ansøgerne også har haft mulighed for at søge andre steder, f.eks. § 79, om der var lokalt engagerede i de landsdækkende foreninger, og om der var foreninger, der fortjente et ordentlig skub for at komme i gang.

Vores aftale om foreningers synlighed i Kvickly afsluttes med årets udgang. Det sidste halve år har der ikke været solid opbakning til projektet og flere foreninger har måttet melde afbud i sidste øjeblik. Andre har nøjedes med at stille materialer frem og helt overordnet er det nok sådan, at de fleste foreninger har haft begrænset udbytte. Vi tager en snak med uddeleren, der igennem hele perioden har bakket godt op, måske der er andre muligheder på andre måder.

Modtagecenteret på Haderslev Sygehus får lov at fortsætte endnu et år. Der er tre store aktører blandt "vores" foreninger. Red Barnet har for øjeblikket "en babyzone" for de allermindste med udvalgte frivillige. Det er et projekt, hvor der er massiv opbakning til flygtninge med spædbørn - med fokus på barnet. Og med gode lokale kræfter helt uden den store omtale.
Røde Kors har etableret en genbrugsbutik, hvor der er virkelig stor efterspørgsel. Den er pengeløs forstået på den måde, at hver flygtning får udleveret mærker, der kan byttes med tøj. Det giver lige muligheder for flygtninge uanset deres formåen, og man undgår enhver form for spekulation.
Fælleskirkelig integrationsnetværk, der er en samling af både folkekirker og frikirker i Haderslev er et stort aktiv i en cafè, der har åbent eftermiddag og aften. Også her er Røde Kors aktiv og sammen med de spontane frivillige, som kalder sig Venligboerne. Sidstnævnte er store, men uorganiserede hjerter, hvor det er lidt sværere at skabe kontinuitet - set fra en forstokket bedstefars side, der er bedst til 30 års jubilarer. Herfra sørger vi for navneskilte og andet meget lavpraktisk, men er ikke direkte involveret.

Temaet er Fællesskaber. Langt de fleste af jer er inviteret til møde i Haderslev Idrætscenter d. 11. januar kl. 17.00. Det er frivillighedskoordinator Kim Callesen, der på kommunens vegne har sammensat et spændende program, dels med input udefra og dels med mulighed for at deltagerne kan diskutere både foreningernes og frivillighedens vilkår med vores bystyre. Herfra en kraftig opfordring til at deltage. I melder til på tlf. 7434 1041 eller mail: kulturogfritid@haderslev.dk - max to fra hver forening. Vi har lovet, at de sociale- og patientforeningerne nok stiller med 100 deltagere!?!

Repræsentantskabsmødet 2016 for Frivilligcenter og Selvhjælp Haderslev bliver d. 29. marts i Hammelev Forsamlingshus. Der er hele tre bestyrelsesposter på spil, idet vedtægterne kun giver mulighed for to gange genvalg for toårige perioder. Vi håber, at den opbakning vi møder i det daglige også kommer til udtryk den aften med en hel stribe af kandidater.

Vi glæder os til samarbejdet i det nye år og ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår.

Helga og Rasmus