Repræsentantskabsmøde i FrivilligCenter og Selvhjælp Haderslev  

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Frivilligcenter og Selvhjælp Haderslev. Det foregår i

Hammelev Forsamlingshus tirsdag d. 29. marts 2016 kl. 19.00


"Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af to repræsentanter fra hver af de frivillige foreninger, som er medlemmer. Repræsentanterne udpeges af den enkelte forening. For at blive repræsentant skal man have været medlem af den pågældende forening i mindst fire uger .....

"........senest 2 uger før mødet skal tilmelding med navn på deltagerne finde sted"

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning v. formanden / korte beretninger ved lederne
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
4. Budgetfremlæggelse
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter. (På valg er Christian Ebsen og Elly Pedersen, begge udtræder i henhold til foreningens vedtægter.) Selvhjælp Haderslev har i 2016 valgt Birgitte Dall. Suppleant Lone Ravn.
7. Eventuelt

"forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være bestyrelsesformanden, Vera E. Bonde (veraesmann.bonde@gmail.com) i hænde senest 14 dage før mødet ......" det vil sige d. 15. marts.

Mødet indledes i år med et foredrag af sygehus- og hospicepræst Annette Hedensted med titlen. "Der er ingen vi ikke kan gøre noget for, selvom der er umuligt." En beskrivelse af møder med mennesker i sit virke som præst på Hospice og Sygehus. Vi vil undervejs i foredraget komme tæt på tilstedeværelsens grundvilkår.
Annette Hedensted er tidligere sognepræst i Åbenrå, men bor nu i Århus og er præst på Horsens Sygehus og Hospice Gudenå. Anette er kendt for at have meget på hjerte. Der er væsentligt, sjovt og underfundigt.


Haderslev, den 24. februar 2016

Vera E. Bonde / Rasmus Hejsel

NB: Der udleveres kun to stemmesedler pr. forening, men har I blandt jeres medlemmer flere med interesse for aftenen plejer der at være god plads og de er velkomne, blot skal vi vide, hvor mange I kommer senest 14 dage før.

Husk tilmelding med navn. fch@frivilligcenter.dk eller 7352 2039.