Nyhedsbrev forår 2016  

Når det er lige nu, at I får nyhedsbrevet, er det fordi vi plejer at gøre opmærksom på §18 midlerne. Ansøgningsfristen er d. 25. i denne måned, så det er lige op over, hvis I gerne vil søge, men ikke har fået det gjort. Har I penge i foreningskassen, så vent til efteråret, der er rift om dem.

Vi afholdt Repræsentantskabsmøde d. 29. marts og sagde i den forbindelse farvel til tre mangeårige bestyrelsesmedlemmer Elly Pedersen fra OK klubben, Christian Ebsen fra Bussens Venner og Vera Bonde fra Selvhjælp. Nyvalgte blev Else Laursen, Søndagscafèen Vojens og Andreas Bjerregård fra Gram/Fole Pensionistforenig. Birgitte Dall var forlods valgt af Selvhjælp. De tre udgør sammen med Vagn Meck, Ældresagen, Lars Østerbye, Røde Kors Haderslev, Valborg Friedrichsen, Røde Kors Vojens og Anne Marie Gorritzen bestyrelsen for FrivilligCenter og Selvhjælp Haderslev. Bestyrelsen har senere konstitueret sig med Vagn Meck som formand og Birgitte Dall som næstformand.

Integrationen og især den langsigtede for dem, der har fået lov at blive, har fyldt en del i foråret. Set herfra på den gode måde. Tre foreninger byder ind med venner / venskabsfamilier. Det er Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors og kirkernes integrationstjeneste (FIN) og lige bag dem står Red Barnet, Værestedet Ovenpå og Venskabsforeningen Tilflyttere og Nydanskere med forskellige tilbud, der kan gøre kulturkløften lidt mindre. Alle foreninger indgår i et tæt samarbejde med kommunens integrationsafdeling.

Det vil være forkert ikke at kalde integrationen for en stor udfordring. Men det er lige så forkert at kalde integrationen af ca. 200 med opholdstilladelse (forventet antal i 2016) et stort problem for økonomien og demokratiet. Når vi så oplever vores foreninger byde ind med hver deres styrker, så forekommer det hele meget muligt og bestemt ikke ødelæggende for noget som helst. Det har været en fornøjelse at sætte foreningerne sammen, knytte nære bånd til kommunen og måske også understrege vores egen berettigelse.

Asylcentrene til de foreløbige ophold Sygehuset, Beredsskabscenteret og Sommersted har deres egne frivilligkoordinatorer og herfra bruges ikke ret mange ressourcer på dem. Vi er på sidelinien i forhold til Sommersted, hvor vi har været med til at reetablere en frivilliggruppe med nære kontakter i lokalmiljøet og hjælper til ved konkrete henvendelser alle tre steder fra.

Traditionen tro holder vi Frivilligfest aftenen før Jazzfestivallen, i år d. 1. sept. Programmet driller lidt, men sikkert er det, at Vojens Brassband kommer og at vi spiser og synger godt. Der arbejdes på festtaleren. Nyt er, at jazzen på vores opfordring, skifter bænkene ud med stole og skulle der blive usædvanligt koldt kan teltet nu også varmes op.

Nyt er det også, at vi ikke holder jubilæumsfest i år, men vi vil fejre foreningernes 20-års jubilarer med en erkendtlighed ved frivilligfesten. Alle der har været frivillige i mere end tolv år i samme forening har haft muligheden for at deltage i en jubilæumsfest, og det er derfor en passende mulighed for at ændre fejringen. Det har også rigtig meget med økonomi at gøre. Sæt kryds i kalenderem med det samme.

Helga og Rasmus