Nyhedsbrev sommer 2016  

Der er snart fest på Gravene. Der fejrer vi også 20 års jubilarer i år. Festen er for de foreninger, der er medlem af Frivilligcenter Haderslev (FCH) og har betalt kontingent! Derudover har vi på det seneste brugt tid på et Værested for handicappede, forsøgt at styrke Vennekredsene og lovet at slå et slag for frivlligheden på Modtagecenteret på Sygehuset.

D. 1. september fejrer vi Frivilligfest i Jazzfestivallens telt på Gravene. I år kommer Pernille Højmark - kendt som rød kommunist i Krøniken - med sang og fortælling. Vojens Brassband er med igen, ligesom vi skal synge en række fællessange. Det nye i år er at bænkene er skiftet ud med stole, så vi nu får en fest med ryglæn. Der er enkelte, der endnu er ømme i kæberne efter sidste års landgangsbrød. Den tager vi med bageren og forsøger os igen, igen med en menu, der mætter, men hvor der bliver spist op og som er lynhurtig at servere.

Som de fleste er bekendt med har vi afholdt en jubilæumsfest hvert andet-tredje år for jubilarer med 10, 15, 20 eller flere års jubilæum. Alle der har været frivillig i mere end tolv år og hvis forening er medlem af FCH bør mindst én gang have fået invitationen til en sådan fest. Det har været godt og festligt, men også meget dyrt, så vi vælger nu at fejre de, der er begyndt som aktive frivillige 1996 - som tyve års jubilarer og vil så de kommende år hvert år fejre netop disse seje frivillige. Foreningerne indstiller dem sammen med tilmeldingen af øvrige deltagere. Preben Holmberg og Lone Ravn fra bystyret overrækker en erkendtlighed.

Allerførst i august sendes invitationer ud med tilmelding omkring d. 22. august. Vi udformer invitation til alle foreningsmedlemmer og vil gerne have samlet tilmelding tilbage - også fordi det er et stort ønske fra mange foreninger, at medlemmerne sidder samlet, noget vi vil bestræbe os på i år. Til gengæld vil vi ikke have vrøvl omkring placeringer, ikke alle kan sidde midt for scenen to meter fra baren. For en sikkerheds skyld skal I lige være opmærksomme på, om jeres forening har betalt kontingent ellers kommer der ingen invitationer!

Handicaporganisationerne / foreningerne i Haderslev er af kommunen opfordret til at etablere eget Værested, hvor det primære fokus i alle sammenhænge er de handicappedes behov og muligheder. Stedet skal drives af frivillige, dog forventes ansat en daglig leder. Haderslev kommune har afsat et stort beløb hvert år mange år frem som hjælp til drift og husleje og en etableringsgruppe, sammensat af foreningerne, er i fuld gang med at realisere projektet, finde ideelle rammer, definere indhold m.v. Allan Lykke Nielsen fra Idéværkstedet er valgt som formand for gruppen.

FCH har nu kontakt til alle plejecentre i Haderslev kommune, hvor vi forsøger at etablere eller styrke frivilligheden. Det er meget forskelligt, hvad der foregår, men alle steder gør de frivillige en stor forskel ved at skabe liv og glade dage på centrene. Det er både sjovt og vigtigt indadtil, men fungerer også udadtil ved at de frivillige bliver en slags ambassadører for plejecentrene, måske er det ikke så værst at havne lige der.

Vi er upolitiske her i huset, alligevel glæder vi os sammen med Svend Brandt over, at teltlejren på Vilstrupvej nu skal tømmes for flygtninge. Nødløsninger skal bruges i nødværge og ikke til skræk og advarsel. Søren Jensen, der er frivilligkoordinator på Sygehuset, mangler folk til at holde Caféen åben hver aften. Forholdene for de frivillige er løbende forbedret og det er nemt at gøre en stor forskel for Modtagecentrets beboere. Tag naboen med og bliv caféværter for en aften sammen med én af de rutinerede frivillige. Søren har nummer 4191 1469.

Og de korte:

TrygUngdom.nu er en ny forening under etablering, der hjælper unge, der har været udsat for overgreb af forskellig slags. Se evt. hjemmeside af samme navn.

Selvhjælp har fået Sundhedsprisen i år. Nøje udvalgt af Sundhed og Forebyggelse imellem 8 deltagere. Stort tillykke herfra.

Der er uddelt 445.000 kr. af § 18-midlerne til 67 foreninger. Der er ansøgningsfrist igen til oktober.

Kontoret er lukket frem til 1. august.

God sommer

Helga og Rasmus