Nyhedsbrev efteråret 2016  

Igen i år har vi afholdt et brag af en frivilligfest på Gravene, hvor 30 af vores foreninger deltog med ca. 300 frivillige. Maden kunne tygges, Pernille Højmark var lidt af et scoop og Vojens Brassband er efterhånden en del af festen med musik og fællessang. Også vores huspianist Nis Christensen har været med alle årene ligesom et stærkt team af håndplukkede frivillige. Tak til alle.

Det nye i år var eksperimentet med Luther lagkagerne, stole med ryglæn og ikke mindst fejringen af seje jubilarer. Luther er lidt længere fra Othello end vi havde regnet med og den succes gentages nok ikke. Ryglænene vænner man sig hurtigt til - det var godt, hvorimod fejringen af jubilarer blev lidt klemt imellem et godt foredrag og kaffesnak. Men tak til Lone Ravn og Preben Holmberg for gode indspark. Vi får det bedre placeret til næste år.

Noget af det, der fyldte hos os vinter og forår, var flygtningesituationen, hvor vi mest fik vist den gode vilje, men egentlig ikke fik gjort den store forskel i forhold til de mest midlertidige ophold. Undtagelsen er Røde Kors, der med sin tøjbutik fra første færd har været til stede. Også kirkerne lykkedes med caféen i Multihuset m.m.
I forhold til Jammerbugt Kommune ser vi meget forskelligt på frivilligheden, hvor vi mener, at det især er de frivillige, der skal sætte dagsordenen, - gerne igennem meget forskellige foreninger -, hvor Jammerbugt gerne vil være de styrende og selv vil organisere. Det kan give god mening i kortere forløb, men gør så også, at vores engagement falder tilsvarende. For øjeblikket er der en rigtig stærk kerne af meget engagerede folk tilbage på Sygehuset, der ikke længere er Modtagecenter, men almindeligt asylcenter. Og dem støtter vi naturligvis i det omfang, det kan lade sig gøre.
Der, hvor det offentlige og foreningerne skal lykkes med et samarbejde, er den langsigtede integration, så tilflytterne, der får lov at blive, også får lov at integrere sig og blive en del af det danske samfund. Det har vi nogle foreninger og kirker, der bruger mange ressourcer på, og det er en af de vigtige opgaver her i Frivilligcenteret.

En anden er mange forskellige netværk foreningerne imellem, og der kommer snart invitationer ud til både vennekredse og besøgstjenester hver for sig, så vi kan glæde os til at blive gamle i et lokalområde, hvor der er blik for de, der mangler en hånd eller lidt selskab.

Så er der § 18-midler, hvor vi har ansøgningsfrist d. 25. oktober. Har I noget på kistebunden skal I ikke søge. Har I aldrig udarbejdet redegørelser eller regnskaber for tidligere tildelte § 18 midler, skal I heller ikke, men har I en god idé eller noget vigtigt for jeres forening, så fortæl det med få ord og fortæl, hvad det koster. Ansøgningsskemaet ligger på hjemmesiden.

En af mine gode venner har sagt, at efterårets styrke er, at det ikke tvinger os til at være glade. Det er en hel fornøjelse.

Helga og Rasmus