Nyhedsbrev Julen 2016  

"Vi er først og fremmest optaget af det, der er til vores eget fælles bedste. Sagen i sig selv er ikke længere nok til at motivere os. Vi skal kunne se - og ikke mindst føle - os selv i det, vi engagerer os i." sagt af samfundsforsker Johannes Andersen på en konference om frivillighed under forandring. Om der nu er så meget nyt i det, kan diskuteres. Men at "sagen", man engagerer sig i, ikke kan stå alene og at fællesskabet omkring opgaverne skaber kontinuiteten, har vi sjældent været i tvivl om.

At foreningsfrivilligheden er på retur og "ad hoc" eller opgavebaseret frivillighed er i fremgang, er der heller ingen tvivl om, og netop nu har vi et glimrende eksempel, nemlig juleaften i Domkirken, hvor rigtig mange hjælper denne ene gang om året, og hvortil I meget gerne må henvise både velfungerende og ikke fungerende medborgere, der ikke behøver at sidde alene denne aften. Man skal melde sig til inden så længe!

Bestyrelsen her har sammen med et par politikere fordelt § 18-midlerne. Denne gang ca. 600.000 kr. til godt 60 ansøgere, der fik en smule mere rundhåndede bevillinger end før set. Baggrunden er måske en lidt hård udmelding fra os om kistebund og regnskaber. Det skal foreningerne have ros for at tage til efterretning. Midlerne skal bruges, hvor behovet er størst, og hvor de gør den største forskel.

Så har vi haft besøg af den kommunale tandpleje. På opfordring undersøger de, hvorvidt frivillighed er et begreb, der passer til deres verden. Der er forskellige problemstillinger, hvor deres forebyggende tandpleje kommer til kort, bl.a. i indvandrermiljøer, hvor kulturforskelle kommer tydeligt til udtryk og hvor rollemodeller eller meget respekterede foregangsmænd kan gøre en forskel. Vi modtager gerne ideer i den sammenhæng.

Som det er fremgået af dagspressen, har vi et mål i Haderslev gående ud på, at samtlige udlændinge, der får fast bopæl, tilbydes en dansk ven. Kirkerne og Røde Kors gør, hvad de kan for at opfylde målet, og Red Barnet arrangerer oplevelser for disse venskaber / venskabsfamilier. Et venskab med meget store sprogbarrierer er en udfordring, og i Røde Kors har man nu et akut behov for flere venner / venskabsfamilier. Så kender I nogen, der kender nogen, er det nu!

I bygningen, hvor Starkes Cykler holdt til, er håndværkere nu i fuld gang med at nyindrette et rigtigt "Rart sted at være", som en række foreninger og handicaporganisationer er gået sammen om at få etableret. En rundhåndet kommunal bevilling resulterer i et enestående værested for mennesker med særlige udfordringer, det være sig fysiske eller psykiske. Stedet skal drives af foreningerne selv med en enkelt ansat i en koordinerende funktion. Herudover skal en stor gruppe af frivillige få dagligdagen til at fungere. Meget spændende projekt med en ambitiøs målsætning.

Hos os selv skal vi minde om repræsentantskabsmøde d. 29. marts. Sæt det i kalenderen. Teltet, vi plejer at feste i, bliver ikke sat op næste år, og vi overvejer mulighederne for øjeblikket. Det eneste der er sikkert er at vi skal have en frivilligfest, vi ikke glemmer lige med det samme. Der er sat penge af på budgettet.

Og i denne mørke tid har vi sat masser af lys på vores trappe til 1. sal, så ingen skal gå i mørke. Det er lidt det samme, vi håber for jer og jeres foreninger. I har været med til at gøre vores arbejde her i Frivilligcentret lyst og sjovt i 2016. Tak for det!

Med ønsket om en god jul og et godt nytår

Helga og Rasmus