Repræsentantskabsmøde i FrivilligCenter og Selvhjælp Haderslev  

I henhold til vedtægterne indkaldes til ordinær repræsentantskabsmøde i FrivilligCenter og Selvhjælp Haderslev. Det foregår i

Hammelev Forsamlingshus onsdag d. 29. marts 2017 kl. 19.00.

"Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af to repræsentanter fra hver af de frivillige foreninger, som er medlemmer. Repræsentanterne udpeges af den enkelte forening. For at blive repræsentant skal man have været medlem af den pågældende forening i mindst fire uger".......

".......senest 2 uger før mødet skal tilmelding med navn på deltagere finde sted."

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning v. formanden / korte beretninger ved lederne.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
4. Budgetfremlæggelse
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter (På valg er Vagn Meck, Valborg Friedrichsen og Lars Østerbye, der alle genopstiller.) Selvhjælp Haderslev har i 2017 valgt Inge Marie Ravn-Jensen. Suppleant Maren Vogensen.
7. Eventuelt

"forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være bestyrelsesformanden Vagn Meck (meck@live.dk) i hænde senest 14 dage før mødet ....." det vil sige d. 15. marts.

Mødet indledes i år med en fortælling om Julemærkehjemmet, der ligger ved Kollund, hvor viceforstander Jesper Lildholdt dels vil komme ind på, hvem de er skole for og hvilken forskel de kan gøre for den enkelte elev, dels baggrunden for julemærkebevægelsen og de økonomiske vilkår, der er for at drive en sådan skole.

Haderslev, den 24. februar 2017

Vagn Meck/
Rasmus Hejsel

NB: Der udleveres kun to stemmesedler pr. forening, men har I blandt jeres medlemmer flere med interesse for aftenen plejer der at være god plads og de er velkomne, blot skal vi vide, hvor mange I kommer senest 14 dage før.

Husk tilmelding med navn. fch@frivilligcenter.dk eller tlf. 73 52 20 39.