Nyhedsbrev forår 2017  

Ro, renlighed og regelmæssighed er nogle af nøgleordene for børns ophold på Julemærkehjemmet i Kollund. Det fortalte en veloplagt Jesper Lildholdt alle os, der deltog i Repræsentantskabsmødet i Hammelev Forsamlingshus d. 29. marts.
Lige efter kaffebordet præsenterede kommmunens nye borgerrådgiver Lise Uldal Hansen sig, og vi fik sat ansigt på Jonas Thygesens afløser. Det er netop i disse dage blevet afgjort, at Lise får kontor i Frivilligcenteret på 1. sal. Det glæder vi os til.

Der blev aflagt beretning både af formand og ledere og fremlagt et regnskab med et lille overskud på ca. 15.000 kr. De tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg blev genvalgt. Nyvalgt til suppleantposten blev Jørgen Konradsen, der kommer fra Singleklubben 60+ i Vojens. Selvhjælp havde i forvejen valgt Inge Marie Ravn-Jensen, der afløser Anne Marie Gorritzen. Som suppleant for Selvhjælp er valgt Maren Vogensen. D.v.s. bestyrelsen for FrivilligCenter og Selvhjælp Haderslev er Lone Ravn og Inge Marie Ravn-Jensen fra Selvhjælp, Vagn Meck, Ældresagen Haderslev, Lars Østerbye, Røde Kors Haderslev, Else Laursen, Søndagscafèen Vojens, Valborg Friedrichsen, Røde Kors Vojens og Andreas Bjerregaard, Gram/Fole Pensionistforening.

Det er nu, at vi skal søge § 18-midler. Ansøgningsfristen er sat til d. 24.april, og sender I med posten, skal I forvente, at Post Nord skal bruge en uge på at få brevet frem. Vi modtager også ansøgninger via mail og godkender selv om der mangler en personlig underskrift. Ansøgningsskemaer og vejledning findes på hjemmesiden www.frivilligcenter.dk. Der er indarbejdet en lille ændring i kriterierne, hvor Udvalget for Sundhed og Forebyggelse understreger, "at ansøgninger som bakker op om kommunens Sundhedspolitik vil i særlig grad blive fremmet."

Hvem fortjener Sundhedsprisen 2016. Det kan være privatpersoner, foreninger, grupper eller andre, som har gjort en indsats, der har været medvirkende til at fremme det forebyggende og/eller sundhedsfremmende område i Haderslev Kommune - gerne på en nyskabende og utraditionel måde. Prisen, der kan deles i flere portioner, er på 10.000 kr., og kandidater skal foreslås Dorthe Evald, doev@haderslev.dk senest d. 29. maj. Prisen overrækkes d. 20. juni på Tørning Mølle, hvor temaet "Ulighed i Sundhed" er emnet.

Vi er i generalforsamlingernes tid på året og her i huset vil vi rigtig gerne orienteres om skift af formænd eller kontaktpersoner m.m., så foreningsoplysningerne kan være opdaterede. Vi får kun rettet op på fejlene, når vi får en henvendelse.

Efterårets Frivilligfest er ved at tage form. Sæt kryds i kalenderen torsdag d. 28. september. Det kommer til at foregå i Hal 3 i Haderslev Idrætscenter, hvor musikken igen leveres af Vojens Brassband, foredragsholder bliver Peter Ettrup Larsen og vi arbejder på en fornuftig menu. Vi forsøgte med lidt jubilarhædring sidste år og der er plads til forbedringer .... I år går kommunen med i fejringen og der vil komme bedre fokus på en lang og tro tjeneste i foreningerne.

God påske
Helga og Rasmus