Nyhedsbrev sommeren 2017  

Lidt om penge. Hvor mange der har søgt og hvad der er delt ud af §18-midler. Lidt om hvor man kan finde flere og lidt om hvordan man kan gøre sig fortjent til nogen. Og det allervigtigste Frivilligfesten flyttes fra Gravene til Idrætscenteret.

Vi modtog i foråret 78 ansøgninger fra 66 foreninger til § 18. Heraf blev de 74 tilgodeset med 472.000 kr. i et spænd fra 2.000 til 40.000 kr. til hver enkelt ansøgning. Der er stadig plads til forbedring mht. at konkretisere formål og budgetter. Det skal fremgå, hvad pengene skal bruges til ("socialt samvær med lagkage" er ikke tilstrækkeligt). Efterfølgende er to nye initiativer hjulpet på vej, en lektiecafé i Vojens og en forening for herboende kurdere.

En god nyhed er også Legatbogen, der er et gratis register over "alle fonde, legater og offentlige midler i Danmark". Meningen er at gøre legatsøgning nemt og effektivt og blive stedet "hvor de bedste ansøgere møder de rigtige fonde". Søgemaskinen er udarbejdet af bl.a. Augustinusfonden og Oticonfonden. Se mere på www.legatbogen.dk.

Hvis man har gjort en indsats, "som har været medvirkende til at fremme det forebyggende og / eller det sundhedsfremmende område i Haderslev Kommune - gerne på en nyskabende og utraditionel måde" kan man indstilles til kommunens Sundhedspris på 10.000 kr. Alle kan foreslå kandidater, der både kan være enkeltpersoner, grupper, foreninger eller noget helt fjerde. Evt. kan prisen også deles blandt flere initiativer. Den uddeles på vores Frivilligfest d. 28. september og skal I vide mere, kan I kontakte Dorte Evald på tlf. 74340306 eller doev@haderslev.dk

Så er der Frivilligheds- og Jubilæumsfesten, der er for alle aktive frivillige, hvis foreninger er medlem af Frivilligcenter Haderslev (- og har betalt kontingent!!) Festen holdes i år på Haderslev Idrætscenter d. 28. sept. - med varme i gulvet, varme i stolene og varme i maden, måske. I alle tilfælde bliver teltet ikke sat op.
Udover at stedet er nyt for os er det også nyt, at kommunen sætter pris på det frivilige sociale arbejde i lighed med idræts- og kulturområdet og derfor bidrager til festen. Det gør det muligt igen at fejre 10-15-20 osv. års jubilarerne og dvs. at I ude i foreningerne efter sommerferien igen spørges om I har aktive frivillige, der begyndte i 2007, i 2002 osv. Vi er klar over, at der er plads til forbedringer i forhold til sidste års fejring af jubilarer, men hvordan det kommer til at foregå, er endnu ikke fastlagt.
Det der ligger fast er, at vi skal spise, synge, lytte til Peter Ettrup Larsen og igen have besøg af Vojens Brassband, og at brugerbetalingen nok reduceres. Der er noget at glæde sig til.

Det gør vi også til sommerferien, der kommer lige om lidt.

God sommer til jer alle
Helga og Rasmus