Nyhedsbrev efterår 2017  

Så er der mørkt om morgenen, når vi står op - ellers sover I for længe. Og når der er mørkt, er det vigtigt med en række lyspunkter. De kommer her:

Vi har nemlig holdt frivilligfest for vores tilknyttede foreninger. Ikke i et telt, men i Haderslev Idrætscenter, der gjorde alle betænkeligheder til skamme. For det første blev det et tilløbsstykke, hvor 44 af vores foreninger deltog med ikke mindre end 480 deltagere + det løse. For det andet lykkedes logistikken, det var forholdsvis nemt at udarbejde bordplan, så foreningerne kunne sidde samlet, pladserne var nemme at finde, og der var god plads overalt imellem borde og stole. Også bespisningen lykkedes med masser masser af mad - hurtigt fordelt. For det tredje fik politikerne øjnene op for et fantastisk foreningsliv, med højt til loftet og sammenhold, også når der skal festes.
Mad, taler og musik er altid til diskussion og vi har tilbagemeldinger på det hele lige fra blændende til en blandet oplevelse. Men alle fik noget med hjem og vi ved nu, hvor der er plads til forbedringer. Tak for jeres opbakning.

Der er deadline for § 18 ansøgninger d. 30. oktober. Ca. en halv million skal fordeles og vi forventer at få ansøgninger til langt flere. Husk at det er på det her tidspunkt, at vi forventer, der ligger en forklaring eller et regnskab i jeres sagsmappe på, hvad I brugte § 18 midlerne til sidste år. For første gang er afholdt et orienteringsmøde om både § 79 og § 18 - flere nye foreninger melder "godt" tilbage.

Onsdag d. 25. oktober kl. 10.00 får vi besøg af VELUXfonden, der har et særligt uddelingsområde med støtte til aktive og frivillige ældre. Det vil de gerne præsentere for de foreninger, der har mange aktive frivillige. og dem har vi mange af. Selvom man ikke umiddelbart er ansøger vil mødet også kunne give fingerpeg om, hvordan man søger en sådan fond. Når Handicap- og Ældre Bussen er helt ny er det blandt andet på baggrund af støtte fra Veluxfonden. Klik ind på www.veluxfoundations.dk hjemmeside og læs nærmere og tilmeld jer mødet her i huset på tlf. 73522039 eller send en mail til FrivilligCentret fch@frivilligcenter.dk senest d. 23. oktober.

Rigtig mange af jer benytter lokalerne her i huset. Det er, hvad vi har dem til, men flere af de større forsamlinger, familienetværk, afholdsforeninger m.v. finder en tier pr. deltager for dyrt. Bestyrelsen har forholdt sig til kritikken, og der er nu lagt loft over, så det stadig koster en tier til rengøringspuljen, men at man max betaler for 15 mødedeltagere.

Else Laursen, der sidder i vores bestyrelse valgt igennem Søndagscaféen, vil gerne bruge sin tid anderledes og i hendes sted indtræder Per Strauss, Dansk Folkehjælp i Vojens. Tak til Else for indsatsen, der altid afspejler stor omsorg for de lidt ekstra sårbare.

Tilbage er blot den dårlige samvittighed overfor de forskellige netværk vi går og praler af her på stedet. November bliver måneden hvor både integrationsfolkene, vennekredsene og besøgstjenesterne inviteres til netværksmøder. Det er et stort arbejde, der foregår i det stille og mange idèer, der skal formidles. Det er for os her mere givtigt at formidle "best pracis" end at opfinde dybe tallerkner.

De bedste efterårs hilsener

Helga og Rasmus