Nyhedsbrev forår 2018  

Nu er det lige op over for indsendelse af ansøgninger til § 18-midler. Ansøgningsfristen er mandag d. 30. april. Vær opmærksom på, at Post Nord skal bruge ca. 1 uge for at få posten frem så send gerne pr. mail eller aflever ansøgningen på kontoret. Ansøgningsskema og vejledning findes på hjemmesiden www.frivilligcenter.dk

Der har været afholdt repræsentantskabsmøde. Mødet blev indledt med et foredrag af redaktør Mads Sandemann. Alle var enige om at det var et meget interessant og tankevækkende foredrag.
Formanden Vagn Meck aflagde beretning og derefter var der valg til bestyrelsen. Lone Ravn fra Selvhjælp var i forvejen blevet genvalgt og Andreas Bjerregård - Gram/Fole Pensionistforening var på valg, men ønskede ikke genvalg.Per Strauss - Dansk Folkehjælp Vojens - var ind suppleret i løbet af valgperioden og ønskede genvalg.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Helga Jensen Gram/Fole Pensionistforening.
Som nyvalgte suppleanter blev Elly Pedersen OK Klubben og Ellen Wissing Jensen Brugerrådet i Gram valgt.

Bestyrelsen har på et bestyrelsesmøde i april konstitueret sig som følger:
Vagn Meck Ældresagen Haderslev - formand
Lone Ravn Selvhjælp Haderslev - næstformand
Valborg Friedrichsen Røde Kors Vojens
Lars Østerbye Røde Kors Familienetværk
Inge Marie Ravn-Jensen Selvhjælp
Per Strauss Dansk Folkehjælp Vojens
Helga Jensen Gram/Fole Pensionistforening

Suppleanter:
Maren Vogensen Selvhjælp
Elly Pedersen OK-Klubben
Ellen Wissing Jensen Brugerrådet i Gram


Her i foråret har der været afholdt mange generalforsamlinger ude i foreningerne så husk lige at give besked, hvis der er sket ændringer, som vi skal have rettet på hjemmesiden og ligeledes er der foreninger, der mangler at indbetale kontingent.

Med venlig hilsen
FrivilligCenter
Helga