Hvis nyhedsbrevet ikke vises korrekt, så klik her

Nyhedsbrev sommeren 2018  

Lidt om § 18, mere om monsteret persondataforordningen, en del om vores frivilligfest for alle de aktive frivillige i vore medlemsforeninger og noget om vigtige netværk.

Der er meget rutine i behandlingen af § 18 ansøgningerne - også lidt rutine blandt ansøgerne. På nær en enkelt af 78 ansøgninger holdt alle sig indenfor kriterierne, og der blev bevilliget i alt 501.000 kr. til vidt forskellige formål. Der var ansøgt om en lille mill. kr., så ikke alle er lykkelige.
Det overvejes, om foreningerne i forbindelse med ansøgningen skal oplyse formue og det er vedtaget, at spørgsmålet til "antal brugere" udvides til "antal brugere i Haderslev Kommune".

Al snakken om persondataforordningen har gjort mange foreningsfolk usikre, Målet er, at vi skal passe bedre på oplysninger om hinanden, og vi har herfra afventet en mere enkel model til frivillige foreninger. Den lader vente på sig, men klik ind på www.datatilsynet.dk eller Center for Frivilligt Socialt Arbejde og find skabeloner.
Det er vores opfattelse, at hvis I som forening forholder jer til hvilke oplysninger, der ligger på jeres computer omkring jeres medlemmer - for de fleste kun kontaktoplysninger - og tager stilling til af hvem og hvordan de håndteres og hvor hurtigt de slettes, er I allerede rigtig langt. Men sæt det på dagsordenen og før jeres beslutning til referat og slet alt andet end de mest basale kontaktoplysninger. Vi er undervejs med et formandsmøde omkring forordningen sidst i august først i september.
For selve Frivilligcentret er der udarbejdet, dels en politik for behandling og opbevaring af jeres data og en privatpolitik, begge dele kan tilsendes på opfordring. Og I kan til enhver tid blive slettet.
Send gerne en mail hvis I ikke længere ønsker at modtage Nyhedsbrevet.

Forhåbentlig har I allerede Frivilligfesten 2018 i kalenderen. Det bliver d. 27. september. Vi er endnu ikke kommet i detaljer med festen, men det ligger fast, at det bliver skuespiller Jens Arentzen, der giver os noget at tænke over og at orkesteret dette år bliver en del af SMUK. God mad og gode sange er en selvfølge og vi vil anstrenge os endnu mere for at også den gode lyd når ud til alle. Igen i år fejrer vi jubilarerneog har I frivillige, der har været aktive i jeres forening i 10-15-20 osv. år, er det vigtigt, at de får sat festen i kalenderen snarest.

Vi har været med til at skabe et netværk for foreninger, hvis virke omhandler småbørnsfamilier. I et tæt samarbejde med Sundhedsplejen er der etableret dels en familiestøtteordning, dels en babysvømmeordning, der fungerer på ugebasis for udfordrede familier. Kontakt os gerne for flere oplysninger.

Vi har netop afholdt møde med Hjemmeplejen og Besøgstjenesterne. Lige for at få hilst på hinanden og lytte til de fælles udfordringer. Det er aftalt, at der lægges en oversigt over besøgstjenesterne på vores hjemmeside - en gang efter sommerferien. Det vil være en lettelse i forhold til løbende rettelser.

Omkring foreningernes synlighed forventer vi en kontakt til Kvickly om en stand i butikken igen. Noget i retning af "Frivillig Fredag" året rundt, hvor foreningen kun er forpligtet en enkelt dag - mere herom senere.

Og så er der sommer - så rigeligt endda - og vi ønsker jer alle gode oplevelser med det vejr I hver især drømmer om.

Helga og Rasmus