Nyhedsbrev julen 2018  

Der bliver altid stille på kontoret den sidste halvdel af december, hvor vores medlemmer har andet at tænke på end deres foreningers ve og vel. Et enkelt og vigtigt aktiv er dog juleaften i Domsognet, der vist må være det man kalder et ad hoc arrangement, hvor frivillige fejrer jul sammen med alle de, der ikke vil sidde alene denne aften. Kender i ensomme, så henvis gerne til Domsognet, men inden så længe - det er med tilmelding.

§ 18 bevillingerne skulle nu være på kontoen hos de udvalgte ansøgninger, det vil sige 68 ansøgere har modtaget ca. 460.000 kr. Derudover er der sat lidt penge af til nye initiativer, så har I en god idé, der kan gøre livet en smule lettere for socialt udsatte eller patienter, så har vi muligheden for at bakke det op herfra.

Årets ord, der blandt andet udvælges af Dansk Sprognævn, blev i 2018 "hvidvask". Det kan ikke undre nogen, men et bud kunne også have været det mundrette "persondataforordning", der har gjort en del foreninger betænkelige, men vist nok er landet rigtigt. Et tredje bud kunne have været "manglende kognitiv kompetence", det går først og fremmest på, at beslutningstagerne ikke har overblikket over (forstand på) konsekvenserne af deres beslutninger. Det gælder på skatteområdet, miljøområdet m.m. Nok også satspuljeområdet, hvor vi hører hjemme.

Socialministeriet har med pincet og lup gennemgået samtlige Frivilligcentres vedtægter, for at se om bestyrelsessammensætningen nu er bred nok og om vi har sat kommaerne rigtigt, alt imens Britta har hævet nogle millioner til et par gode heste og en bil af den samme kasse, som vi får grundfinansiering af. Måske er det ikke så meget flere ansatte, de har brug for, som en omprioritering af ressourcerne.
"Årets ord 2019" for Frivilligcentrene bliver nok "forandringsteoretisk strategi". På kirkegårdene kalder vi det bevarings- og udviklingsplaner. Det foretrækker vi også her, fordi at I skal holde fast i de ting, der gør det sjovt og interessant at være i en forening samtidig med, at I sætter jer nogle langsigtede mål og i fællesskab finder ud af, hvordan man når dertil og hvad der kræves af ressourcer.

Tiltagene fra Socialministeriet betyder ændringer i vores vedtægter og det gør det endnu vigtigere, at I sætter d. 14. marts 2019 i kalenderen til repræsentantskabsmøde i FCH. Vi vil drøfte de krav, vi stilles overfor og hvordan vi gør bestyrelsen endnu mere kompetent.
Den aften får vi også besøg af Jeppe Friis, tidligere kirketjener i Hertug Hans Kirke, der fortæller om præsten Sophus Boas` store frivillige indsats i Hamborg under 2. verdenskrig.
En anden vigtig dato er den sidste torsdag i september, d. 26., hvor vi igen afholder Frivilligfest. Hallen er bestilt og der arbejdes i det stille med resten af programmet.

Rigtig god jul og ønsket om et engageret nytår til hver enkelt.
Helga og Rasmus