Nyhedsbrev foråret 2019  

Vi har haft repræsentantskabsmøde i FCH, flirtet lidt med Facebook og Frivilligjob og har lige om lidt uddeling af § 18-midler.

Der var ca 25 foreninger, der deltog i Repræsentantskabsmødet i Hammelev Forsamlingshus, hvor vi begyndte aftenen med at høre fortællingen om præsten Sophus Boas, der hjalp fanger og flygtninge i Hamborg under Anden Verdenskrig og de første par år efter.
Der er udsendt referat til foreningsformændene omkring selve repræsentantskabsmødet, hvor der dels var beretninger omkring arbejde og økonomi, dels forslag til ændringer i vores vedtægter. Økonomien er presset af manglende PUF-midler og for indeværende år har kommunen lovet at være back up, hvis vi igen får afslag på ansøgningen.
Af vedtægtsændringerne er den væsentligste, at der åbnes op for, at bestyrelsen kan suppleres med to "håndplukkede" bestyrelsesmedlemmer til supplering af de kompetencer, man har i forvejen.
Der var genvalg til samtlige opstillede og stemmesedlerne kom ikke i brug.
Bestyrelsen består fortsat af
Vagn Meck (Ældresagen Haderslev) som formand)
Lone Ravn (Selvhjælp Haderslev) som næstformand)
Lars Østerbye (Røde Kors Haderslev)
Valborg Friedrichsen (Røde Kors Vojens)
Per Strauss (Dansk Folkehjælp Vojens)
Helga Jensen (Gram og Omegns Pensionistforening)
Inge Marie Ravn-Jensen (Selvhjælp Haderslev).

Maren Vogensen (Selvhjælp Haderslev), Elly Pedersen (OK-klubben) og Ellen Wissing Jensen (Brugerrådet i Gram) fortsætter som suppleanter.


Vi har i et par måneder forsøgt os på Facebook med nyheder og jobopslag, som man gør i mange andre Frivilligcentre. Der er ingen tvivl om, at vi kan øge kendskabet til FCH, og vi har fået mange, der kigger med. Når vi holder os til det saglige og faglige - uden private oplysninger fungerer siden udmærket, men bliver hurtigt uinteressant, og vi vælger nok at lukke ned igen. På kontoret mangler vi lysten og disciplinen til at gøre Facebook til et ordentligt værktøj, og vi vil gerne bruge tiden til andre oplevelser.
Derimod holder vi fast i Frivilligjob og sætter gerne jeres jobopslag op, når blot I selv hjælper til med formuleringerne.

Den 29. april er der ansøgningsfrist til forårets § 18 uddeling. Ca. 470.000 kr. er der til hvert halvår og har I endnu ikke sendt en ansøgning, kan I gå ind på hjemmesiden, hvor man både kan hente ansøgningsskema og kriterier. Der er tilføjet lidt stramninger i kriterierne, hvor nye folk i Sundhedsudvalget og forvaltningen gerne vil have foreningerne i en lidt sundere retning. Ændringerne er små, og man skal ikke panikke, når ansøgningen allerede er afsendt, det går nok.

Vores hjemmeside www.frivilligcenter-haderslev.dk vil gerne bruges og fortælle om de enkelte foreninger med få ord. Se efter hvad der står om jeres forening og send rettelser og tilføjelser herind. Formål og aktiviteter er meget vigtige oplysninger, og det er en god øvelse, at I som forening med ganske få ord beskriver jeres virke, ideelt set skal interesserede få appetit på jeres forening igennem den teskt, I vil have til at stå i Foreningsguiden.
Der er enkelte foreninger, der mangler at indbetale kontingent.

Husk at få Frivilligfesten i kalenderen torsdag d. 26. september.

Skrevet i solskin og kølig vind

Helga og Rasmus