Nyhedsbrev sommeren 2019  

Vi er barslet med en årsberetning, har delt § 18 midler ud, fået ny seniorjobber og er gået i gang med forberedelserne til Frivilligfesten.

Mange har et ønske om at kende FrivilligCenter og Selvhjælp Haderslev lidt bedre. Derfor gør vi det til en tradition at udgive en beretning om arbejdet her i huset. Ovenpå med mødelokaler og især grupper for tidligt dementramte og deres pårørende, ved siden af hos Selvhjælp med samtaler og selvhjælpsgrupper og hos os selv med hjælp til foreningerne, dannelse af netværk og samskabelse med Haderslev Kommune. Årsberetningen kan afhentes på kontoret af alle, der har interesse i det.

§ 18 midlerne blev fordelt d. 13. maj. 70 ansøgere fik 422.000 kr. bevilliget. De fleste ansøgninger er fine, en del skal gøre mere ud af budgetterne og enkelte rammer helt uden for skiven.
Foreningen BROEN har indstillet sit virke her i kommunen og udvalget tilgodeser ikke længere demensforedragene, der ligger i kommunalt og ikke i frivilligt regi, hvilket er hovedårsagerne til at der er uddelt lidt færre midler.

Sanne, der har været vores oldfrue (og seniorjobber), stopper som fast medarbejder. Vi kan ikke undvære hende helt og Sanne fortsætter som frivillig hos Selvhjælp. Afløseren er Alfrida, der nu står for 1. salen, har fået Sannes mobiltelefon og træffes på mail: alfrida.pedersen@gmail.com. Vi er og har været meget glade for Sanne og glæder os til samarbejdet med Alfrida. De grupper omkring demens som Sanne har haft ansvaret for lægges over i Selvhjælps regi og fortsætter uændret.

Anden gang er lykkens gang, når det drejer sig om Hjertestarter. Vi har gentaget vores ansøgning til Tryg Fonden og på betingelse af, at vi placerer Hjertestarteren i et skab ud imod Storegade - meget synligt -, har vi fået tilsagn om en sådan. Så er det ikke længere et problem, når hjertet går i stå. Der vil blive afholdt kurser i brugen af hjertestarteren.

For tredje år i træk afholdes Frivilligfesten i Haderslev Idrætscenter - hal 3. Det er d. 26. september kl. 17.30, hvor vi både har aftaler om god mad, god musik (SMUK) og hvor det i år bliver Jakob Haugaard, der skal give os noget at tænke over. Sæt kryds i kalenderen allerede nu og I får en rigtig invitation efter sommerferien.
Vi fejrer også jubilarer den aften ligesom Sundhedsprisen overrækkes. Det understreges, at det ikke er et medlemsarrangement, men en fest for alle, der bidrager aktivt med en frivillig indsats og tager ansvar i foreningerne.

Der er sendt et spareforslag på gaden, der ikke vedrører os direkte, men kommer til at berøre en række af vores gode samarbejdspartnere. Vi er jo upolitiske, men vil gerne understrege, at kombinationen imellem fagligt dygtige medarbejdere, der skaber kontinuiteten og "ånden i butikken" og frivillige med et stort personligt engagement flytter allermest i forhold til de meget udsatte.

God sommer

Helga og Rasmus