Nyhedsbrev julen 2019  

Lidt korte nyheder før alle foreninger lukker helt ned og lader julefreden sænke sig.

I november havde vi bevillinger af § 18-midler til foreningerne. Der var 448.000 kr. til rådighed. 73 søgte og 60 foreninger er bevilliget ca. 410.000 kr. De resterende midler overføres til næste år. Der sker en opstramning i forhold til hvem, der kan søge og til hvilke formål - noget der er gjort opmærksom på i forbindelse med bevillingsbrevene. Generelt om denne ansøgningsrunde er, at alt for mange gør for lidt ud af at fortælle, hvordan pengene skal bruges, så bedre budgetter er et stort ønske. Der er også foreninger, der tager meget let på indsendelse af regnskaber, hvilket også får konsekvenser for ansøgninger fremadrettet.

Ikke flere dårlige nyheder her op til jul. Men i forlængelse af den manglende dokumentation kan vi fortælle, at også Frivilligcenteret skal kunne fortælle, hvad de gerne vil i det kommende år. Med et meget fint ord skal vi have forandringsteorierne i spil, eller kald det målsætninger / strategier. Det vil vi rigtig gerne have jeres hjælp til, så I må meget gerne indsende jeres ønsker til vores arbejde. Hvordan støtter vi bedst op omkring lige netop jeres forening?

Èn af de ting, der er nævnt i bestyrelsen, er problemer med bankforbindelser. Det er meget svært for nye foreninger overhovedet at oprette en konto. De fleste er også udsat for stigende priser, for slet ikke at tale om den meget omfattende dokumentation, hvor stort set alle pengeinstitutter nu forlanger billedlegitimation af samtlige bestyrelsesmedlemmer i sammenhæng med et kopi af sygesikringskortet. Det er en samfundsopgave for bankerne at hjælpe foreningerne med en konto / Nemkonto. Det må I meget gerne gøre opmærksom på og som nævnt kommer det med i vores målsætninger for det kommende år.

Nye folk på posterne i FCH. Helga og jeg nærmer os pensionsalderen. Helga har allerede fået en seniorordning her på kontoret, hvor der ikke længere er faste mødetider, men Helga hjælper med hjemmesiden mm., indtil jeg stopper med udgangen af februar måned næste år. Der er problemer med lysten til at følge med tiden og jeg vil gerne stoppe imens der stadig er en enkelt, der mener jeg kunne fortsætte lidt endnu. Det betyder også, at der er et jobopslag undervejs på vores hjemmeside, hvor ansættelsesforholdet udvides til at omfatte 32 timer. Det må gerne fortælles vidt og bredt, så bestyrelsen får mange kvalificerede ansøgere.

Husk at sætte repræsentantskabsmødet i kalenderen. Det er 5. marts 2020 kl. 19.00 i Hammelev Forsamlingshus. Udover beretning, valg mv. kommer sognepræst Peter H. Glistrup og giver lidt at tænke over. Noget i retning af hvordan man i de mindre byer kan tage hånd om ensomme og udsatte.

Vi vil ønske jer alle en dejlig jul og et rigtig godt nytår

Helga og Rasmus