Uddeling af § 18-midler  

Det arbejde, der udføres af de frivillige i Haderslev Kommune, er et godt og vigtigt supplement til det sociale arbejde, der udføres af Haderslev Kommune.

Haderslev Kommune yder tilskud til frivilligt socialt arbejde efter lov om social service § 18. Dette tilskud uddeles til frivillige sociale foreninger i samarbejde med FrivilligCenter Haderslev.

Næste uddeling finder sted i november måned 2017.

Der har været afholdt bevillingsmøde.
Bevillingsbreve bliver udsendt i uge 48 og 49.Ansøgningsskemaer hertil kan rekvireres hos:

FrivilligCenter Haderslev
Storegade 80
6100 Haderslev

Mandag - onsdag kl. 13-16
torsdag kl. 9-12

Tlf. 73 52 20 39
E-mail: fch@frivilligcenter.dk


>> Ansøgningsskema kan hentes her >> Regnskabsskema kan hentes her